Mléčný prodejní automat

Unikátní prodejní automat, ve kterém nás můžete ochutnat a koupit si to nejzdravější.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Davidu Rezničenkovi, MHA a panu Josefu Tvrdému z vedení nemocnice Havlíčkův Brod za navázání spolupráce a možnosti umístění našeho prodejního automatu.

Kde mě najdete?

Najdete mě v hlavní budově Nemocnice Havlíčkův Brod ve 3. patře. Hlavním vchodem nemocnice projdete k výtahům nebo schodišti a dojdete do 3. patra, kde na vás doslova budu svítit. 

Na 3. patře najdete tyto oddělení  Jednotka intenzivní péče (stanice U), Gynekologie (stanice B), Centrální operační sály